Kajakinstructeur wildwaterkajakken op wilde rivieren. Met een Kayak-level certificaat wordt de kwaliteit voor deelnemers en cursisten gewaarborgd.

Kayaklevel certificering gericht op de kajaksport

Kayaklevel certificering zorgt voor beschrijving van duidelijke regelgeving. Het kwaliteitsniveau is bestemt voor consumenten, organisaties en bedrijven die zich met de wildwaterkajaksport bezig houden.

Wild water

Dat heftig wild water per definitie gevaarlijker is dan rustig stromend water is een fabeltje. Wie naast een wit-schuimend bulderende rivier staat zal zich daar over het algemeen niet zomaar op gaan begeven. Staat men echter naast een op het oog onschuldig lijkende rivier, dan zal men daar veel eerder op gaan varen.

Vaardigheden

Vaak meent men ten onrechte dat het stellen van hoge eisen aan vaardigheden, ervaring en kennis van begeleiders of instructeurs alleen in geval van heel heftig wild water een vereiste is. Dit is heel spijtig voor wie onverhoopt in een benarde situatie belandt en pas dan tot de conclusie komt dat een begeleider of instructeur niet capabel is om hulp te bieden. Of dat deze de benarde situatie had kunnen voorkomen.

Een goede kajakker hoeft nog geen goede Guide of Instructor te zijn.

Voor het begeleiden van een kajaktocht of het geven van instructie bij een kajakcursus is een hoog verantwoordelijkheidsgevoel een vereiste. Voor elke deelnemer moet je een inschatting kunnen maken. Op wat voor manier moet er gevaren worden? Wanneer besluit men dat er beter niet gevaren kan worden.

Sommige mensen hebben geen enkel idee hebben waarom er voor kajakken een certificering nodig is. Daarom geeft Kayaklevel de hierna volgende kreet met een link naar een pagina met een vergelijkende uiteenzetting die dit verduidelijkt.

Je rijdt toch ook niet in een auto zonder stuur en zonder remmen!


.