Deelnemer of cursist bij Kajaklevel met niveau registratie

Deelnemer of cursist van beginner tot vergevorderde

Wie gaat kajakken doet er verstandig aan om uit te zoeken welke risico’s en verantwoordelijkheid dit met zich mee brengt. Het kajakken op stromend water of in de branding en op zee of op groot water kan een verhoogd risico geven. Als sommige risico’s niet uitgesloten kunnen worden, kunnen deze misschien wel zoveel mogelijk worden beperkt. De mate van eigen verantwoordelijkheid hangt sterk af van eigenaardigheden, inzicht en ervaring van een persoon. Bij Kayaklevel Users zijn er eindtermen vastgelegd voor een deelnemer of cursist met niveau A, B, C of D.

Welk niveau heb ik?

Voor iedere niveau deelnemer of cursist heeft Kayaklevel eindtermen opgesteld. In deze eindtermen staat omschreven welke zaken je moet beheersen en in welke mate. Hiermee kan het niveau van de deelnemer of cursist door een Guide of Instructor worden bepaald. Voor de organisatie van een cursus of kajaktocht maar ook voor de consument zelf, kan het voor de veiligheid noodzakelijk zijn als zijn/haar niveau bekend is. Dit niveau wordt bij Kayaklevel geregistreerd. De registratie van het niveau User schept voor de consument geen verplichtingen. Deze gegevens worden alleen door de binnen het Kayaklevel systeem aangesloten organisaties en de consument zelf gebruikt.

  • Jou gegevens met niveau kunnen uitsluitend via het Usernummer worden opgevraagd.
  • Deze gegevens zijn inzichtelijk voor aangesloten bedrijven, organisaties en diegene aan wie jezelf jouw Usernummer verstrekt.

Groepsactiviteiten en kajak huren

Kajakken of kanoën binnen een groepsactiviteit of bij kajakverhuur kan onder bepaalde voorwaarden zonder meevarende begeleiding georganiseerd worden. In dat geval hoeft er door een bij Kayaklevel aangesloten bedrijf, organisatie of vereniging géén niveau voor een deelnemer of cursist te worden vastgesteld. Meer informatie hierover vindt je in de betreffende bijlage “Groepsactiviteiten en kajakverhuur User” op deze pagina.

Wildwaterkajakken en/of brandingkajakken

Voor Users kent Kayaklevel geen verschil tussen wildwaterkajakken en brandingkajakken. De bepaling van een User niveau zal altijd op het wilde water gericht zijn. Dit komt omdat nauwkeurig beheersen van technieken bij het brandingkajakken minder een noodzaak is. Met betrekking tot eigenvaardigheden zal een wildwaterkajakker dan ook sneller aan de eisen voor het brandingkajakken voldoen dan andersom het geval is. Iemand die uitsluitend brandingkajakt heeft om aan de eisen op wild water te voldoen vaak nog een lange weg te gaan.

Belangrijke documenten zijn:

Aanvullende classificaties zijn: