Guide – regels

IDK.L.guide
2.1De guide dient in het bezit te zijn van een geldig internationaal erkend  EHBO diploma.
SpecificatieS2.1.1 De guide dient een Rode kruis Oranjekruis(of vergelijkbaar) EHBO diploma te hebben.
 BeperkingB2.1.1 Regel S2.1.1 geld niet voor guide level A
 VerificatieV2.1.1 Het laten zien van de diploma’s
 Ondersteuning
IDK.L.guide
2.2De guide dient een reis-/ongevallenverzekering te hebben
SpecificatieS2.1.1 De verzekering(en) moet de wildwateractiviteiten die door de guide kunnen worden uitgevoerd dekken.
Beperking
VerificatieV2.1.1 Opvragen polis + polisvoorwaarden
Ondersteuning
IDK.L.guide
2.3De guide dient er voor te zorgen dat de situatie om hem heen altijd veilig is.
Specificatie S2.3.1 Wanneer de guide geen activiteit begeleid moet hij wel voor een veilige situatie om hem heen zorgen¹ S2.3.2 Wanneer de guide een activiteit begeleid moet hij voor een veilige situatie om hem heen zorgen
Beperking B2.3.1 Wanneer er door personen met opzet onverantwoord wordt gehandeld.
VerificatieV2.3.1 Na navraag bij cursisten
Ondersteuning ¹ Het is mogelijk dat personen een guide gaan zien als een redder. Hier dient rekening mee gehouden te worden
IDK.L.guide
2.4De guide kan de verantwoording nemen voor een guide in opleiding.
SpecificatieS2.4.1 De guide moet op de plaatsen waar gevaar voor de deelnemers kan ontstaan de op te leiden guide opwachten.¹ S2.4.2 De guide moet de op te leiden guide dagelijks begeleiden in voorbereidingen en na besprekingen S2.4.3 De guide moet ten alle tijden zicht hebben op de op te leiden guide
Beperking
VerificatieV2.4.1 Na vragen bij deelnemers
Ondersteuning¹ De guide moet de gevaren hier zo goed mogelijk afzekeren
IDK.L.guide
2.5De maximale groeps grote binnen een activiteit uitgevoerd door een guide is 9 personen
SpecificatieS2.5.1 Het maximaal aantal deelnemers in een groep is 6 per guide S2.5.2 Bij het varen in 1 vaartuig is het maximum het maximum aantal zitplaatsen in het vaartuig.
BeperkingB2.5.1 In het geval dat de activiteit op één en dezelfde plek wordt uitgevoerd. En deze plek geen gevaar op kan leveren. B2.5.2 Na goed keuring van de Kayaklevel organisatie en/of een verzekeringsmaatschappij
VerificatieV2.5.1 Na vraag bij deelnemers
Ondersteuning
IDK.L.guide
2.6De minimale groeps grootte binnen een activiteit uitgevoerd door een guide is 3 personen
Specificatie
BeperkingB2.6.1 Wanneer een guide een voor verkenning doet.¹
VerificatieV2.6.1 Na vraag bij deelnemers
Ondersteuning¹ Mits er een hulp team gereed is en er een meldcontrole wordt gedaan.
IDK.L.guide
2.7Een guide dient het te gebruiken materiaal te controleren voor aanvang van een activiteit.
Specificatie S2.7.1 Het materiaal moet voldoen aan de eisen gesteld in  annex (bijlage)materiaal S2.7.2 De kwaliteit van het materiaal moet ook in het oog gehouden worden tijdens de activiteit. S2.7.3 Het materiaal dat niet voldoet moet gerepareerd of vernietigt worden
Beperking
VerificatieV2.7.1 Steekproef gewijs
Ondersteuning
IDK.L.guide
2.8De guide dient zich te houden aan de wet en aan de regels gesteld door Kayaklevel.
Specificatie S2.8.1 De guide dient zich te houden aan de wetgeving van het land waar de organisatie waar de guide voor werkt is gevestigd S2.8.2 De guide dient zich te houden aan de wetgeving van het land waar de activiteit wordt uitgevoerd S2.8.3 De guide dient zich te houden aan de regels annex (bijlage) K.L.user/guide/instructor/organisation S2.8.4 De guide dient zich te houden aan de vaarregels gesteld in annex(bijlage) vaarregels guide
BeperkingB2.8.1 Wanneer aangegeven door bevoegden.
VerificatieV2.8.1 Na navraag bij cursisten
Ondersteuning