Instructor – instructeursvaardigheden

  • E = Enigszins
  • G = Goed
  • U = Uitstekend
instructeur vaardigheden wildwaterInstructor
Instructor
Instructor
Instructor
level Alevel Blevel Clevel D
VoorbereidingABCD
Het maken van een lesplanGUU
Het kiezen van de benodigde materialenEGUU
Het organiseren van logistiek (personen en materiaal)EGUU
Het zorgen voor trajectkennis en kennis over omgeving en omstandighedenGGUU
Inzicht in de groep hebbenGUU
Organisatie aan de kant, aan begin en aan eindABCD
Het logistiek zorgen voor matrialen en personenEGGU
Overzicht hebben over de groep en individuenGUU
Een juiste lesopbouw volgenGUU
Een sport specifieke warming up begeleidenEGUU
Organisatie op het waterABCD
Overzicht houden over de groepGUU
Het kiezen van geschikte oefenplekkenGUU
Het aanpassen aan plotseling gewijzigde omstandighedenEGG
VeiligheidABCD
Inzicht in potentiele risico’s van de rivier/omgeving/overige omstandighedenEGUU
Inzicht en overzicht houden over alle deelnemersEGUU
Zorgen voor blessurepreventieGGUU
Zorgen voor ongevalspreventieGGUU
Controle houden in een ongevalssituatieEGGU
Toepassen reddingstechniekenEGGU
Toepassen ehboGGUU
Lesuitvoering, presentatieABCD
Op verschillende manieren uitleg kunnen gevenEGUU
Voor een goede eindvorm met kleine tussenstappen kunnen zorgenGGU
Het aan geven van duidelijke feedbackEGUU
Het motiveren en stimulleren van deelnemersGUUU
Het geven van feedback op individueel- en groepsniveauGGU
Lesuitvoering, organisatieABCD
Een duidelijke organisatievorm kiezenGUU
De tijdplanning makenEGUU
Lesopbouw met juiste verhouding inspanning / ontspanning makenGGU
Keuze veilige en uitdagende oefenplekGGUU
Feedback van de deelnemers kunnen inpassenEGU
Lesuitvoering, leerstofABCD
Juiste leerstof kiezen in relatie tot leerdoelen en tot niveau deelnemersEGUU
Gebruiken van een juiste opbouw in verschillende methodiekenGGU
Inzicht hebben in de achtergronden van de lesstofGUU
Feedback van deelnemers stimuleren en juist interpreterenEGU
LesafsluitingABCD
Lesverloop en leerdoelen kunnen evaluerenEGUU
Het positief stimuleeren en motiveren van de deelnemersGGUU
CommunicatieABCD
Op een bij de groep passende manier communicerenGUUU
Het juiste stemvolumegebruik op de kant en in het waterGUUU
Het begrijpen van een vraag en daar een adequaat  antwoord op kunnen gevenGUU
Het gebruik van non-verbale communicatieEGGU
Algemene kennisoverdrachtABCD
Het kennen en overbrengen van achtergrondinformatie over materiaalEGUU
Het kennen en overbrengen van achtergrondinformatie over techniekenEGUU
Het kennen en overbrengen van achtergrondinformatie over de rivierEGUU
Het kennen en overbrengen van achtergrondinformatie over de omgevingEGUU
Het kennen en overbrengen van achtergrondinformatie over het milieuEGGU
InstructeursinstellingABCD
Algemeen gedrag naar de groep, voorbeeldfunctie, enthousiasmeGUUU
Open staan voor feedbackGUUU
Hebben van improvisatievermogenEGUU
Benutten/stimuleren van kennis en inzet van deelnemersEUUU
OngevallenABCD
Snel handelenEGUU
De situatie kunnen analyserenGUU
Een reddingsplan kunnen makenGUU
Site management, uitvoering en organisatie van een reddingGUU
ImprovisatieEGUU
EvaluatieGUU
Inschatten examenniveau CCWGABCD
Inschatting van het examenniveauEGU