Instructor – regels

ID K.L.instuctor
3.1Een instructor mag er voor kiezen om een cursist voor te laten varen.
SpecificatieS3.1.1 In het geval dat de veiligheid dit toelaat. S3.1.2 In het geval dat de eigen vaardigheid van de cursist dit toelaat.
Beperking
VerificatieV3.1.1 Navragen bij deelnemers
Ondersteuning