Instructor – examenprotocol


1. Opdracht

Het verzorgen van een les aan 1 of meer deelnemers waarbij de kajaktechnieken goed worden uitgevoerd.

2. Doelstellingen

Er wordt beoordeeld op de volgende punten:

 • De eigen vaardigheid
 • De eigen vaardigheid specifiek bedoeld als voorbeeldfunctie bij lesgeven
 • De kennis over de in de les gebruikte kajaktechnieken
 • Het inschatten van het niveau van de leerlingen
 • De manier van uitleggen, het letten op hoofdzaken

3. Examenonderdelen

Het instructor examen bestaat uit:

 • Een theorie-examen
 • Een praktijkexamen (gericht op eigen vaardigheid)
 • Een praktijkexamen (gericht op het varen met deelnemers)

3.1 Het theorie-examen

 • Hierin worden schriftelijk vragen gesteld over kajaktechnieken.
 • Het examen bestaat uit 10 vragen. Hiervoor krijgt men 30 min. de tijd.

3.2 Het praktijkexamen (gericht op eigen vaardigheid)

 • Hierbij wordt een stuk wildwater gevaren van een niveau dat binnen de eisen van de in het Kayaklevel beschreven documenten met betrekking voor eigen vaardigheid staan beschreven.
 • Hier wordt gekeken of de examenkandidaat de technieken van het kajakken zelf voldoende beheerst.
 • Het examen duurt minimaal 30 min. en maximaal 90 min.

3.3 Een praktijkexamen (gericht op het varen met deelnemers)

 • Hierbij wordt een stuk wildwater gevaren wat bij het niveau van de examenopdracht past.
 • Hier wordt gekeken of de examenkandidaat lesgeeft volgens de eisen van K.L. instructor.
 • Het examen duurt minimaal 45 min. en max. 90 min.

4. Deelnamecondities

De examenkandidaat dient een volledig ingevuld inschrijfformulier te hebben ondertekend.

5. Afnamecondities

 • De weer- en wateromstandigheden zijn zodanig dat er een veilig examen kan worden
 • De weer- en wateromstandigheden zijn zodanig dat de examenkandidaat goed kan worden beoordeeld.
 • De deelnemers hebben een niveau dat voldoet aan de examenopdracht.

6. Locatie

Het examen moet worden gehouden op een door Kayaklevel goedgekeurde locatie.

7. Examinatoren

 • Theorie-examen 1 Kayaklevel examinator A, B of C
 • Praktijk 1 2 Kayaklevel examinatoren C
 • Praktijk 2 2 Kayaklevel examinatoren

Bij alle examens wordt een door beide partijen goedgekeurde onafhankelijke betrokken.

Deze houdt er toezicht op dat de examens eerlijk afgenomen worden.

8. Richtlijnen

8.1 Informatie

 1. Via www.kayaklevel.com wordt informatie verstrekt.
 2. Ook aan het examen gerelateerde aanvullingen en/of wijzigingen worden op deze website geplaatst en zo spoedig mogelijk aan betrokken personen doorgegeven.

8.2 Inschrijfprocedure

 • Er kan voor een examen worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig ingevuld naar Kayaklevel te sturen. Kayaklevel of de bevoegde organisatie zal dan schriftelijk de bevestiging en exameninformatie toesturen.
 • Tijdens een cursus kan iemand met K.L.instructor een kandidaat voordragen en inschrijven voor een User examen.

8.3 Beoordeling

Beoordeling gebeurt volgens de beoordelingscriteria (eindtermen) van het betreffende examen (zie bijlage).

8.4 Normering

Wanneer aan de beoordelingscriteria is voldaan is de examenkandidaat geslaagd.

8.5 Uitslag

Kayaklevel stelt de examenkandidaat zo snel mogelijk -doch uiterlijk binnen 2 maanden na de examendatum- schriftelijk op de hoogte van de uitslag van het examen.

8.6 Herkansingen

Het herkansen van een examengedeelte kan in het eerstvolgende examenblok plaatsvinden. Hiertoe moet de kandidaat binnen een jaar na de beoordeling opnieuw voor het examendeel inschrijven.