Verzekeringen


Bewust worden van risico’s en eigen verantwoording

Bij aansprakelijkheidsverzekeringen ligt de wettelijke controleplicht bij de consument. Handhaving is niet geregeld en aansprakelijkheidsverzekeringen voor risicosporten als wildwaterkajakken kunnen niet zomaar worden afgesloten.

Verzekeringen ontduiken maatschappelijke functie

Veel bedrijven, organisaties en verenigingen zijn onverzekerd en dragen zelf het aansprakelijkheidsrisico. Zelf als er wel een verzekering is kun je afvragen of dit zinvol is. Door de vele uitsluitingen en slim geformuleerde voorwaarden is het risico voor een verzekeringsmaatschappij vrijwel nihil. Ontduiken verzekeringsmaatschappijen hiermee hun maatschappelijke functie?

Kwaliteit en veiligheid

Een verzekeringsmaatschappij zit niet te wachten op risicovolle verzekeringen. Zelfs als het risico aanvaardbaar en vrijwel nihil is. Het certificeringssysteem Kajaklevel geeft hier voor alle partijen duidelijkheid.

Consument

Een consument kan alleen zelf verantwoordelijkheid nemen over zaken waarvan hij/zij geacht kan worden ook een inschatting te kunnen maken. Bij de meeste activiteiten en sporten met zogenaamde risicoverhoging zal dit nauw samenhangen met de specifieke kennis, ervaring en vaardigheden die een consument of sporter van een activiteit of sport heeft.

Van een beginner mag je verwachten dat men zich bewust is van het feit dat men zich bij kajakken op wildwater kan bezeren en dat blessure risico (zoals bijvoorbeeld een arm uit de kom) niet uitgesloten kan worden. Voor het inschatten of een boom, rots of stuw gevaarlijk is heb je meer ervaring en kennis nodig.

Van iemand met veel kennis en ervaring kan ook meer bewuste keuzes in het nemen van eigen risico’s worden verwacht. Voor het nemen van deze bewuste risico’s kun je natuurlijk niet verwachten dat een verzekeringmaatschappij dat risico dekt.

 1. In het Kayaklevel systeem staan de vaardigheden van verschillende Levels omschreven en wordt het niveau van een consument die bij een Kayaklevel gecertificeerde Organisation deelneemt geadministreerd.
 2. Ook is het mogelijk om bij Kayaklevel individueel een niveau te laten bepalen.
 3. Het niveau van een User is via Kayaklevel dus bekend.
 4. Een Instructor is capabel bevonden om een User niveau te kunnen bepalen en aan te passen.
 5. Een Guide kan een User niveau herkennen en in overleg met een Instructor bepalen of veranderen.
 6. Een User kan er vanuit gaan dat er onder begeleiding van een Guide of Instructor geen verhoogd risico is of dat deze verantwoord gewaarborgd is.
 7. Mocht (6) dit niet mogelijk zijn dan is een Guide of Instructor verplicht dit in het bijzijn van andere deelnemende of aanwezige personen aan de User kenbaar te maken.
 8. Alleen als van een User verwacht mag worden dat er zelf een risico inschatting gemaakt kan worden, kan deze (indien de Guide of Instructor dat toestaat) geheel voor eigen verantwoording dat risico aanvaarden.
 9. Deze laatste regel (8) is nimmer van toepassing bij minderjarige personen!

Guide en Instructor

Zodra je mensen begeleidt of uitnodigt om aan een activiteit, cursus of tocht deel te nemen is er sprake van een stukje verantwoording die jij neemt. De mate van deze verantwoording hangt nauw samen met hetgeen in de alinea “consumenten” hierboven staat omschreven. Ook jouw vaardigheden als begeleider spelen een grote rol. Goede eigen vaardigheden hoeven niet altijd positief voor de veiligheid te zijn. Neem jij als goede kajakker bijvoorbeeld mensen mee op wildwater boven hun niveau dan kunnen de risico’s onaanvaardbaar hoog worden. Nodig je bijvoorbeeld mensen uit die veel beter kunnen kajakken dan jezelf, dan kun je er nog niet vanuit gaan dat zij jou veiligheid zullen bieden. Voor onverantwoord en gemakzuchtig gedrag kun je natuurlijk niet verwachten dat een verzekeringmaatschappij het risico dekt.

 • In het Kayaklevel systeem worden begeleiders op hun kennis, inzicht, vaardigheden en begeleiderschap getoetst. Daarnaast is er een regelgeving opgesteld waarmee (mits nageleefd) risico’s sterk afnemen en grove onverantwoordelijkheid uitgesloten wordt.
 • Een Guide en Instructor dienen aan de hoogste eisen te blijven voldoen. Ook hiervoor stelt Kayaklevel normen en worden bijvoorbeeld bijscholingen en trainingen verplicht.

Organisation

Het organiseren van activiteiten en sporten zoals in Kayaklevel beoogd wordt vergt expertise en kundigheid. Van organisaties maar ook van begeleiders kun je niet verwachten dat zij zelf een hoge mate van specifieke kennis, ervaring en vaardigheden van alle activiteiten en sporten hebben. Het bedenken van nieuwe activiteiten of tochten is minder moeilijk dan het organiseren hiervan. Het motto van Kayaklevel is “schoenmaker blijf bij je leest”. Van een verzekeringmaatschappij kun je niet verwachten dat het risico van iedere willekeurig bedachte activiteit of tocht zomaar gedekt wordt.

Een Kayaklevel organisatie zal duidelijk kenbaar moeten maken welke activiteiten onder de Kayaklevel certificering vallen. Ook van andere activiteiten die een organisatie aanbiedt zijn Kayaklevel gecertificeerde verplicht een goede kwaliteit aan te bieden en draaiboeken met risico analyse bij te houden. Hierdoor blijft de goede kwaliteit en veiligheid die Kayaklevel uitstraalt beschermd.

 • In het Kayaklevel systeem is een Organisation bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het maken van draaiboeken en risico analyses en moeten deze draaiboeken door een Instructors C inhoudelijk gecontroleerd worden en door een Instructor D algemeen beoordeeld worden.

Verzekeringmaatschappij

Het risico dat een verzekering met een aansprakelijkheidsverzekering dekt komt overeen met het uitzonderlijke risico wat op een bepaald niveau voor de consument niet was te voorzien en door de organisatie in de voorbereidingen niet bepaald kon worden of door de begeleider niet voorkomen had kunnen worden.

Omdat activiteiten ook in het buitenland plaats vinden streeft Kayaklevel naar een eenduidige aansprakelijkheidsverzekering. Wildwaterrivieren stromen nu eenmaal niet in Nederland. Voor verzekeringsmaatschappijen kan dit een probleem zijn. Wellicht kan een samenwerkingsverband tussen verzekeringen uit verschillende landen een oplossing zijn. Wij willen daar graag in meedenken.