Kajakgids begeleiding voor tochten op wildwaterrivieren verzorgt door een Kayaklevel gecertificeerde riverguide geeft vertrouwen en waarborgt de kwaliteit

Kajakgids begeleiding zonder instructeurskwaliteiten

Als gecertificeerde Guide voldoe je aan de eindtermen die Kayaklevel daarvoor stelt. Je hebt bewezen over voldoende kennis, ervaring en vaardigheden te beschikken om als kajakgids begeleiding van een kajaktochten te verzorgen. Ook kun je met deze status op verantwoorde wijze te zelfstandig met mensen van jou zelfde niveau te varen.

Een Guide is gerelateerd aan een “Organisation”

Een door Kayaklevel gecertificeerde Organisation zorgt voor een goede en veilige omgeving waarbinnen een Guide kan werken. Ook de administratie wordt door de Organisation afgehandeld. Binnen het Kayaklevel systeem kan een Organisation niet functioneren zonder Guides en/of Instructors. Met uitzondering van de “onafhankelijke Guide” geldt omgekeerd hetzelfde.

Onafhankelijke kajakgids begeleiding

Een Guide die onafhankelijk van een Organisation als kajakgids begeleiding van groepen wil organiseren, heeft de mogelijkheid om zelf het certificaat Kayaklevel Organisation te behalen. Hierdoor is een Guide onafhankelijk en ook zelf organisatorisch verantwoordelijk.

Ongeorganiseerd zelfstandig kajakken

De kennis, ervaring en vaardigheden van een Guide zijn met uitzondering van specifieke instructeursvaardigheden gelijk aan die van een Instructor. Als Guides en/of Instructors van eenzelfde niveau ongeorganiseerd zelfstandig gaan kajakken zal iedereen volledig zelf verantwoordelijk zijn. Dit geldt overigens niet als van tevoren door de betreffende Guides en of Instructors onderling anders wordt bepaald en overeengekomen.

Advies eindtermen vaststellen

Een Guide is niet bevoegd om eindtermen vast te stellen maar hij/zij kan wel met een + of een – aangeven of iemand toe is aan een niveau hoger of juist minder is goed is gaan varen.

Kayaklevel niveaus zijn: A- | A | A+ | B- | B | B+ | C- | C | C+ | D- | D | D+

  • Met een aantekening + (plus) kan een iemand een niveau hoger varen. De Instructor bepaalt uiteindelijk of diegene daadwerkelijk voor dat niveau geschikt is.
  • Een aantekening – (min) is geen schande. Iemand kan zijn dag niet hebben. Is er echter een structurele teruggang dan kan alleen een Instructor bewerkstelligen dat iemands niveau daadwerkelijk verlaagd wordt.

Belangrijke documenten zijn:

Aanvullende classificaties zijn: