Controle


Kwaliteit en veiligheid

Kayaklevel gaat er vanuit dat Kayaklevel gecertificeerde personen en bedrijven, organisaties en verenigingen zich aan de door Kayaklevel gestelde eisen en regels houden. Hiermee wordt de kwaliteit van veiligheid bepaald en zul je jezelf in veilig en vertrouwde handen voelen.

Kayaklevel is van mening dat ieder bedrijf, organisatie vereniging of persoon een eigen identiteit moet kunnen uitstralen. Hierdoor wordt de verscheidenheid aan mogelijkheden behouden en kunnen consumenten zelf bepalen wat het beste bij hen past.

Klachten over onverantwoord gedrag en overtreden van regels

Klachten die betrekking hebben op onverantwoord gedrag en/of overtreden van regels wordt door Kayaklevel zeer serieus genomen. Naast het administreren van klachten heeft Kayaklevel ook de taak een klacht onpartijdig te beoordelen en dit oordeel aan de betrokkenen mee te delen. Kayaklevel zal echter nooit aansprakelijkheid erkennen omdat wij van menig zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag en/of handelen van Kayaklevel gecertificeerde. Kayaklevel kan wel besluiten om de certificering van een bedrijf, organisatie, vereniging of persoon in te trekken en daarmee de aan het Kayaklevel verbonden registratiesysteem te beëindigen.

Klachten over zaken die niet aan Kayaklevel gerelateerd zijn

Met betrekking tot klachten over niet Kayaklevel gerelateerde zaken neemt Kayaklevel geen klachten in behandeling.

Onafhankelijkheid Kayaklevel

Kayaklevel is een keurmerk dat zich niet door bedrijven, organisaties, verenigingen en personen laat beïnvloeden. Wij zijn gebaat bij eerlijkheid, objectiviteit en goede kwaliteit. Daarom zullen we ten alle tijden op onafhankelijke wijze adviseren en/of in geval van calamiteiten onderzoeken.

Kayaklevel bij klachten tip 1

Onafhankelijke getuigen, meerdere van elkaar onafhankelijke mensen met eenzelfde klacht, alsmede beeldmateriaal bevorderen de bewijsvoering.

Kayaklevel bij klachten tip 2

Neem bij een calamiteit de situatie goed in je op en probeer samen met andere een duidelijk kenmerk vast te stellen waarmee de situatie en hoogte van het water (de waterstand ) kan worden bepaald.

Kayaklevel bij klachten tip 3

Vraag ook bij lichte blessures en/of verwondingen altijd aan je Guide of Instructor of er een ongevalsformulier ingevuld en ondertekend kan worden.

Een klacht melden

Een klacht kun je melden met dit contactformulier.