Guide – examenprotocol


1. Opdracht
Het veilig uitvoeren van een wildwateractiviteit met deelnemers.

2. Doelstellingen
Er wordt beoordeeld op de volgende punten.

  • De eigen vaardigheid
  • De Guide vaardigheden
  • De veiligheidsvaardigheden
  • De kennis van de Guide regels

3. onderdelen
Het guide-examen bestaat uit:

  • Een theorie-examen
  • Een praktijkexamen (gericht op eigen vaardigheid)
  • Een praktijkexamen (gericht op het varen met deelnemers)

3.1 Het theorie-examen
Hierin worden vragen gesteld over de guide regels en de algemene veiligheidsregels.
Het examen bestaat uit 20 vragen. Hiervoor is 1 uur de tijd.

3.2 Het praktijkexamen (gericht op eigen vaardigheid)
Hierbij wordt een stuk wildwater gevaren wat bij het niveau van het examen past.
Hier wordt gekeken of de examenkandidaat genoeg eigen vaardigheid heeft.
De tijd die het examen inneemt is minimaal 60 min. en maximaal 150 min.

3.3 Een praktijkexamen (gericht op het varen met deelnemers)
Hierbij wordt een stuk wildwater gevaren wat bij het niveau van de opdracht past.
Hier wordt gekeken of de examenkandidaat voor de veiligheid van de deelnemers kan zorgen.
De tijd die het examen inneemt is minimaal 45 min. en max. 90 min.

4. Deelnamecondities
De examenkandidaat dient een volledig ingevuld inschrijfformulier te hebben ondertekend.

5. Afnamecondities
De weer- en wateromstandigheden zijn voldoende om een veilig examen te kunnen houden.
De weer- en wateromstandigheden zijn voldoende om de examenkandidaat te kunnen beoordelen
De deelnemers hebben een niveau dat voldoet voor de examenopdracht.

6. Locatie
Het examen moet worden gehouden op een door Kayaklevel goedgekeurde locatie.

7. Examinators
• Theorie-examen 1 Kayaklevel examinator A, B of C
• Praktijk 1 2 Kayaklevel examinatoren B of C
• Praktijk 2 2 Kayaklevel examinatoren B of C

8. Overigen betrokkenen.
Bij alle examens wordt een door beide partijen goedgekeurde onafhankelijke deskundige betrokken.
Deze houdt toezicht dat de examens eerlijk afgenomen worden.

9. Richtlijnen
9.1 informatie
• Via www.kayaklevel.com wordt informatie verstrekt.
• Ook aan het examen gerelateerde aanvullingen en/of wijzigingen worden op deze website geplaatst en z.s.m. aan betrokken personen doorgegeven.

9.2 inschrijfprocedure
• Er kan voor een examen worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig
ingevuld naar Kayaklevel te sturen. Kayaklevel of bevoegde organisatie zal dan schriftelijk de bevestiging en exameninformatie toesturen.
• Tijdens een cursus kan iemand met K.L. instructor een kandidaat voordragen en inschrijven voor een User examen.

9.3 beoordeling
Beoordeling gebeurt volgens de beoordelingscriteria (eindtermen) van het betreffende examen (zie bijlage).

9.4 normering
Wanneer aan de beoordelingscriteria zijn voldaan is de examenkandidaat geslaagd.

9.5 uitslag
Kayaklevel stelt de examenkandidaat zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden na bekend worden van de beoordeling op de hoogte van de uitslag van het examen.

9.6 herkansingen
Het herkansen van een examengedeelte kan in het eerstvolgende examenblok. Hiervoor moet de kandidaat binnen een jaar na de beoordeling opnieuw voor het betreffende examendeel inschrijven.