User – examenprotocol


1. Opdracht
Het volgens de eisen uitvoeren van de kajak-, veiligheids- en reddingstechnieken zoals die door Kajak Level voor de verschillende niveaus User is omschreven.

2. Doelstellingen
Er wordt beoordeeld op de volgende punten.
De eigen vaardigheid van de kajak-, veiligheid- en reddingstechnieken zoals die door Kajak Level voor de verschillende niveaus User is omschreven.

3. Onderdelen
Het user examen bestaat uit:
Een praktijkexamen waarmee de bij punt 2 genoemde doelstellingen worden getoetst.

3.1 Het praktijkexamen (gericht op eigen vaardigheid)
Hierbij wordt een stuk wildwater gevaren wat bij het niveau van het examen past.
Er wordt binnen een periode bekeken of de examenkandidaat over voldoende eigen vaardigheid beschikt.
Dit kan binnen een cursus gebeuren, maar hiervoor kan ook een apart examen worden georganiseerd.

4. Deelnamecondities
De examenkandidaat dient te worden voorgedragen door een K.L.instructor of dient een compleet ingevuld inschrijf- formulier te ondertekenen.

5. Afnamecondities
De weer- en wateromstandigheden zijn zodanig dat er een veilig examen kan plaatsvinden.
De weer- en wateromstandigheden zijn zodanig dat de examenkandidaat kan worden beoordeeld.

6. Locatie
Het examen moet worden gehouden op een door een K.L. instructor goedgekeurde locatie.

7. Examinatoren
Het praktijkexamen wordt afgenomen door een K.L. guide of instructor met minimaal één niveau hoger.
Bij de examens kan steekproefsgewijs een kayaklevel official aanwezig zijn.

8. richtlijnen
8.1 informatie
Via www.kayaklevel.com wordt informatie verstrekt. Wanneer er examen gerelateerde dingen veranderen wordt dit zo spoedig mogelijk doorgegeven en op de website aangepast.

8.2 Inschrijfprocedure
Er kan voor een examen worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig ingevuld naar kayaklevel te sturen. Kayaklevel zal dan schriftelijk de bevestiging en exameninformatie toesturen. In het geval van K.L. user kan een K.L.instructor de kandidaat voordragen.

8.3 Beoordeling
Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria van het betreffende examen (zie bijlage).

8.4 Normering
Wanneer aan de beoordelingscriteria is voldaan is de examenkandidaat geslaagd.

8.5 Uitslag
Kayaklevel stelt de examenkandidaat binnen 10 werkdagen na de examendatum schriftelijk op de hoogte van de uitslag van de examen..

8.6 Herkansingen
Het herkansen van een examengedeelte kan in het volgende examenblok plaatsvinden. Hiervoor moet binnen een jaar worden ingeschreven op dezelfde manier waarop dat voor het reguliere examen gebeurt.