Guide – brandingkajakken


Begeleiding op zee in de branding

Wildwater en brandingkajakken zijn voor wat betreft kajaktechniek gezien vrijwel gelijk. Om je met een kajak op verantwoorde wijze in de branding te begeven heb je minder goede technieken nodig dan op wildwater. Voor een Guide is het echter van belang dat hij/zij ervaring en inzicht heeft in de gevaren die het brandingkajakken met zich mee brengen. Uiteraard zijn deze gevaren net zoals bij wildwater deels afhankelijk van de situatie en deels van de brandinggradatie. Een bijkomend aspect is dat beginners zich al wel op verantwoorde wijze op een relatief heftige branding kunnen begeven, maar dat er dan wel specifieke hoge eisen aan de vaardigheden van de Guide moeten worden gesteld. 

Aantekening Branding – Guide

Als gecertificeerde Kayaklevel Guide kun je een aantekening voor het brandingvaren behalen. De eisen waaraan je moet voldoen zijn door Kayaklevel omschreven onder aan deze pagina bij belangrijke documenten te vinden.

Eigen vaardigheid brandingkajakken Guide

Bij het brandingkajakken kun je al snel te maken krijgen met grotere golven en kortstondige hevige waterdruk die vergelijkbaar is met heftige rivieren. In feite kunnen beginners in de branding ervaren wat op wildwater voor hen niet snel mogelijk is. Ook een Guide moet aantonen in een heftige branding zijn mannetje te staan. Bomproof eskimoteren is hierbij van essentieel belang.

Belangrijke documenten zijn: