User – brandingkajakken


Veilig en verantwoord peddelen in de golven

Brandingkajakken heeft veel overeenkomsten met Freestylekajakken en vindt over het algemeen op een vaste locatie niet ver vanaf de kust plaats. De technieken van brandingkajakken en wildwaterkajakken komen grotendeels met elkaar overeen.  Het type water maar ook de veiligheid hebben ten opzichte van wildwater wel aanmerkelijke verschillen en vereisen daardoor specifieke kennis, ervaring en vaardigheden. 

Branding kajakcursus of alleen spelevaren

Om op verantwoorde wijze brandingkajakken te begeleiden of instructie te geven dient een Kayaklevel Guide, Instructor en Organisation een aantekening  brandingkajakken te behalen.

Voor een User die deelneemt aan brandingkajakken geldt:

  • in geval er een zogenaamde “sit on top” kajak wordt gebruikt: geen speciale vereiste.
  • in geval er een afgesloten wildwater-/brandingkano, -kajak of ander vergelijkbaar afgesloten boottype wordt gebruikt: dezelfde eisen als voor het wildwaterkajakken.

Geen beoordeling User niveau

Bij brandingkajakken kan er geen niveau van User worden vastgesteld. Dit komt omdat voor brandingkajakken minder technische vaardigheden nodig zijn en deze ook niet goed te observeren zijn in een examen. Ook de risico’s zijn in vergelijking tot wildwaterkajakken aanmerkelijk anders. Over het algemeen blijkt dat een wildwaterkajakker eerder in staat is om op zijn/haar niveau te kunnen brandingkajakken dan omgekeerd het geval is. Dit geldt overigens ook voor het Raften.